Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Veiling voorwaarden

 • Het doel van de veiling is het genereren van een opbrengst die voor 100% ten gunste gaat van het goede doel ALS.
 • De veiling betreft een online-veiling
 • De aanbieders (sponsoren) stellen hun dienst/product gratis beschikbaar. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling.
 • De veiling vindt plaats online via de site veiling.onzeveilingonline.nl.
 • De online veiling start op maandag 17 augustus om 09.00 uur en zal sluiten op zaterdag 5 september om 18.30 uur, tijdens de online quizshow ALS we het leven vieren.
 • Aangeboden producten/diensten worden vermeld op de site veiling.onzeveilingonline.nl
 • De veilingcommissie behoudt zich het recht voor diensten samen te voegen, te splitsen of te weigeren.
 • De veiling geschiedt bij opbod. Bieden geschiedt online. De veilingcommissie wijst de dienst toe aan de hoogste bieder.
 • Een dienst wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste de startprijs wordt geboden.
 • Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen aanbieder en koper. De koper van de dienst zal na het event op 5 september hierover worden geinformeerd via Stichting Amsterdam City Swim en een factuur ontvangen.
 • De verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst binnen een jaar na toewijzing verricht. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming te verlangen.
 • Wanneer een item binnen de termijn van een jaar door onvoorziene omstandigheden zoals Corona maatregelen niet verzilverd kan worden, dan geldt dit als overmacht. Er is dan geen recht op restitutie en geen recht op een vervangende prijs. 
 • Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.
 • De vereniging wordt niet op enigerlei wijze partij bij de door de veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst.
 • De hoogste bieder van de online-veiling kan binnen 1 week na het sluiten van de veiling op de site zien of zijn/haar product of dienst is overboden en welk bedrag als hoogste bod is bevestigd.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de veilingcommissie.
Sponsoren
D&BWaterschapVMITelegraafALSSimpelNL MuziekNationale WaarborgCSDigitalACS